Lädt...

AGBs / Impressum


Általános Szerződési Feltételek

1. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az inspot e.U. , mint szerző, fotós és videós jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, a honlap teljes képi és szöveges tartalmára, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Szerző vagy Szolgáltató vagy Fotós) által kötött szerződésre.

2. A honlapon nyújtott illetve a honlap által megrendelhető szolgáltatások

FOTÓZÁS: A Szolgáltató előre egyeztetett időpontban vállal fotózást az alábbi főbb témakörökben:
portréfotózás, családi fotózás, jegyes fotózás, rendezvényfotózás, termékfotózás, drónfotó. Ezen témakörökön belül további alkategóriák találhatóak, melyek szezonális csomagokként időszakosan változnak. Ezen változásokról és a csomagok pontos tartalmairól a Szolgáltató a honlapján további tájékoztatást nyújt, illetve arra irányuló szándék esetén e-mailen keresztül, vagy telefonon részletesebb tájékoztatást nyújt.

VIDEÓKÉSZÍTÉS: A Szolgáltató előre egyeztetett időpontban vállal videó készítést az alábbi főbb témakörökben: osztályfotózás, esküvő film, rendezvényfilm, zenés videóklipp, termékbemutató, slideshow és logó animáció, közösségi média animációk. A videókészítés témaköreit a honlap Videós szolgáltatások menüpontja tartalmazza, ahol a témakörök részletesebb leírása található, továbbá a In Spot Facebook-oldal is tartalmaz iránymutatást illetve referenciaanyagot akár a honlapon nem érintett kategóriák tekintetében is. A témakörökről további információk kérhetőek a Szolgáltatótól e-mailen keresztül, vagy telefonon.

Az időpont foglalása előleg átutalásával válik véglegessé, az aktuális előleg összeg a választott csomag árának 30%-a. A csomagok árait árajánlatkérésre küldött üzenet tartalmazza. Az előleg egyidejűleg bánatpénzként is funkcionál. Ez azt jelenti, hogy a lefoglalt időpont indokolt esetben megváltoztatható, de az előleg visszafizetésére nincs lehetőség, viszont egy új időpontban a fotózás megvalósulhat. Kétszeri sikertelen időpont-módosítás után a bánatpénz elvész, új megrendelés leadása szükséges.

A fotózást követően max. 10-14 napon belül elkészülnek a retusált, szerkesztett, vízjellel ellátott képek. A nyers képeket a szolgáltatónak nem áll módjában átadni, az a szolgáltató szerzői alkotását képezi. (A szerzői jogokról bővebben is tájékoztatunk az ÁSZF későbbi részében. Kérünk, olvasd el alaposan a 3. és 4. fejezetet.)

AJÁNDÉKKÁRTYA: A Szolgáltató lehetőséget nyújt fotózás harmadik személy részére történő megrendelésére, melyet Ajándékkártya formájában lehet megvásárolni. Az Ajándékkártya csak és kizárólag arra a szolgáltatásra használható fel, melynek ellenértékét az Ajándékkártya vásárlója kifizette. A Szolgáltató aláírásával érvényesíti a felhasznált Ajándékkártyát, így a Szolgáltató aláírásával ellátott kártyák a továbbiakban már nem használhatóak fel. Minden Ajándékkártya egyszeri használatra jogosítja fel használóját.

3. A megrendelés alapvető feltételei, fizetés, késedelem

MEGRENDELÉS: A fotózás elsődlegesen a honlapon található kapcsolattartási formák igénybevételével, tehát e-mailen, Facebook-üzeneten keresztül, vagy telefonon keresztül rendelhető meg. Kivételes esetben személyes megrendelésre is sor kerülhet, ehhez azonban a fenti kapcsolattartási módokon keresztüli előzetes időpontkérés szükséges. A fent írott kapcsolattartási felületeken kerül sor a fotózás részleteinek egyeztetésére. A fotózás teljes díját a fotózás elvégzése után kell megfizetni. Mindenki az előlegfizetéskor és nem a fotózás idején érvényben lévő akció igénybevételére jogosult.

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat (nemfizetés, késedelmes fizetés, egyszeri vagy akár többszöri felszólítás után) állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről.

A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA: A fotózás természetéből adódóan a Megrendelő, illetve Ajándékkártya esetében a tényleges Fotóalany (továbbiakban szintén Megrendelő) a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelőről fényképeket készítsen. A fényképeket a Szolgáltató a Megrendelő számára és saját számára készíti el privát felhasználás céljából. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül a fotót felhasználja vagy publikálja.

A MEGRENDELŐ NYILATKOZATA:
A Megrendelő jelen nyilatkozattal elfogadja és kijelenti, hogy a részére átadott, illetve a Szolgáltató honlapján, facebook, instagram, illetve egyéb oldalain található képeket csak saját privát célra használja. Amennyiben a Megrendelő a képeket publikálja, bármilyen online módon közzéteszi, különösen saját honlapján, facebookoldalán, közösségi oldalán, stb. jelen nyilatkozata alapján köteles a képeknél a Szerző nevét feltüntetni, és online-formában hivatkozni a Szerző honlapjára (www.inspot.hu), vagy Facebook-oldalára (https://www.facebook.com/inspot.at ). A Megrendelő nyilatkozik továbbá, hogy a képeken található vízjelet nem távolítja el a fotóról, a fotót nem csonkítja (vágja) meg úgy, hogy az a vízjel eltűnésével járjon, a fotókat kizárólag vízjellel ellátva publikálja.

Jelen nyilatkozatban foglaltak megszegése az Általános Szerződési Feltételek megszegésének minősül, mellyel a Megrendelő szerződésszegést követ el. Jelen nyilatkozattal történő szerződésszegés esetében a Megrendelő kötbér fizetésére köteles, mely jogtalan módon történő megjelenítésenként 5.000 Ft. Amennyiben a Szerző jelen nyilatkozattal történő szerződésszegést észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a jogtalan magatartástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A megrendeléssel (amely az előleg megfizetésével valósul meg) a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az elkészített fotókat a Szolgáltató referenciaként a jelen honlapon, illetve valamennyi más egyéb közösségi oldalán felhasználjon. Megrendelő jogosult azt kérni, hogy a fotón szereplő személy neve ne szerepeljen a referenciák közt, csak a kép. Minden egyéb felhasználáshoz a Megrendelő kifejezett hozzájárulása szükséges, melyet a fényképek átvételekor kötelesek a felek egyeztetni.

4. Szerzői jogok és az engedély nélküli, jogtalan másolás következményei

SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a kedves megrendelő/vásárló a szerző anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez vagy értékesítéshez sem.

KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: A Szerző a jelen általános szerződési feltételekkel fenntartja magának a jogot, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül, a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege, engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 15.000 Ft, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától függetlenül) alkalmanként 40.000 Ft. Jogtalan felhasználásnak minősül a Szerző (fotós) által másokról készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást A Szerző közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjavita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit elsősorban maga érvényesíti, azonban szükség esetén szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával együttműködve fog eljárni.

Amennyiben te is azt észleled, hogy a szerző anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérjük segítsd a szerzőt jogai védelmében és értesíts a kapcsolattartási formák között található telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépések megtételére kerülhessen sor a jogtalan másolók ellen.

5. Adatvédelem, tájékoztatás, közjegyzői ténytanúsítás

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatunk, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles.

Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben erről külön e-mailben nem küld értesítést, a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A Szerző a honlap üzemeltetőjeként általában sem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

6. A honlap tulajdonosának technikai jogai

A Szerző fenntartja a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a honlap elérhetőségét korlátozhatja, vagy megszüntetheti. A Szerző ezúton felhívja a honlaplátogatók figyelmét arra is, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja, mert azt a Szerző szolgáltatója sem biztosítja. Ezért a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget a Szerző kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

7. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai:

Na? Interesse geweckt?

Lass uns gemeinsam etwas tolles machen.

Senden Sie bitte eine detaillierte Beschreibung des Projekts um ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten.
Vielen Dank!

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen und stimme der Datenschutzerklärung zu.

success

error